Softwareteknologi DTU -  
Danmarks Tekniske Universitet DTU
Bachelorprojekt - Softwareteknologi
 
Aktuelle Tidligere  

Denne side er for Softwaretekonologi-studerende, der skal igang med at lave bachelorprojekt.

Tilmelding til bachelorprojekter foråret 2018

Nederst på siden findes nu en foreløbig liste over bachelorprojekter, der udbydes for foråret 2018. Der kan dog blive tilføjet flere projekter indtil starten af december.

Tilmelding foregår ved at sende en email til bachelorprojects@compute.dtu.dk indeholdende følgende:

For at sikre at så mange som muligt får et ønsket projekt, skal der angives mindst to projekter, og det skal angives om disse er prioriterede eller sideordnede.

Frist for tilmelding til de udbudte projekter vil være søndag d. 10. december 2017. Herefter forsøges det at fordele de udbudte projekter efter ønske.

Hvis man ikke skulle ønske nogen af de udbudte projekter, er det både før og efter denne frist muligt at lave en aftale med en vejleder om et individuelt bachelorprojekt, jf. reglerne nedenfor. Listen af senest udbudte projekter kan evt. benyttes til orientering om omfang og faglige vejledere.

Individuelle projekter

Det er muligt løbende at definere individuelle projekter i samarbejde med en vejleder (og evt. en virksomhed). Både vejleder og evt. virksomhed skal man selv kontakte.

For individuelle projekter skal der udarbejdes en beskrivelse på ca. en halv side, som skal godkendes af studielederen (HHL) inden registrering og påbegyndelse. Projektet skal opfylde de generelle regler angivet nedenfor.

Generelle regler

Bemærk følgende hovedregler for bachelorprojekter i Softwareteknologi:

  1. Bachelorprojekter udføres normalt af en eller to studerende. Det er dog muligt at være op til fire studerende om et projekt.
  2. Man skal have bestået mindst 120 ECTS (herunder 02122 Fagprojekt) for at kunne starte.
  3. Antallet af ECTS point skal være enten 15, 17,5 eller 20 (hvor point ud over 15 tæller som valgfrie point).
  4. Projektperioden er som udgangspunkt 9 uger for et 15-points projekt og 12 uger for et 20-points projekt.

    Hertil kan lægges 3 uger for hvert 5 point, der følges samtidigt med projektet. Projektperioden kan dog ikke overstige 18 uger.

  5. Der er ingen krav til bestemte startdatoer. Mange vælger at lægge projektet så en del af 3-ugers perioden kan bruges til en fokuseret afslutning af projektet.
  6. For forårsprojekter, kan enkelte studerende have ønske om at afslutte bachelorstudiet pr. 1. juli [fx. hvis de skal søge om optagelse på et andet universitet]. Hvis der er behov for dette, skal projektperioden fastsættes, så der er tilstrækkelig tid til at gennemføre en evaluering inden denne dato.
  7. Forsvar skal finde sted senest 2 uger efter aflevering.
  8. Det forventes, at bachelorprojekter inden for Softwareteknologi baserer sig på emner fra de teknologiske linjefag og at der indgår et væsentligt element af softwarekonstruktion.

Udbudte projekter forår 2018 (foreløbig)

Listen er foreløbig og der kan stadig blive tilføjet og fjernet projekter.

Tilføjet 27/11: 0218, 0219, 0220
Tilføjet 1/12: 0221, 0222 Tilføjet 7/12: 0223

Nr. Titel Vejleder(e)
0047 Programming Heterogeneous Multi-Core Systems SK
0056 FenixOS - Efficient Lock-free and wait-free algorithms for operating system kernels SK
0058 Binary translation techniques SK
0091 A Simple Hardware Simulation Framework MS
0095 Benchmarks for Embedded Java MS
0111 Hit-in-hardware miss-in-software cache memory JS
0112 Vidar - an experimental compiler platform SK
0113 Compiling dynamic languages SK
0118 Multi-Agent Systems JV
0124 Extending the ePNK (a generic Petri net tool) EKI
0138 Graphical System for Logic Diagrams JFN
0141 Funktionelle apps MRH
0143 Arduino based project ET
0145 ECNO goes Gaming EKI
0158 CITIES and Smart Phone Applications EKI
0172 Implementing a programming language for availability HRN
0175 Content Aware Caching For a Cloud Based File System SK
0176 Entry for the Mario AI Championship SK
0177 Starcraft Brood War bot SK
0178 Prover Programming JV
0180 Programming the Internet-of-Things SK
0182 Lokation med intention i smarte bygninger CDJ
0183 RISC-V Pipeline Simulator MS
0184 RISC-V on the DE2-115 FPG MS
0185 Accelerator Interface for Patmos MS
0186 uLinux on Patmos MS
0187 TinyOS on Patmos MS
0188 A Simple Hardware Simulation Framework MS
0189 SD card interface to Patmos MS
0191 Coordinated/Distributed Applications ALL
0192 Formal Modelling and Analysis ALL
0196 Visualizing the process of modeling BW
0197 High-Level design tool development for microfluidic biochips PoP JM
0198 Compilation of high-level designs for fabrication of multi-purpose microfluidic biochips PoP JM
0199 Visualizing and evaluating the working principles of nature-inspired optimization metaheuristics CW
0200 Game for a simple game console SK
0201 Design and Characterization of FPGA-based Accelerators AN
0203 Design of a Run Time Manager for FPGA-based Acceleration AN
0206 Portering af CFS til ChibiOS HHL
0208 Sags- og dokumentstyringssystem med google app-script SH MN
0209 Integration of biomedical sensors with an Open mHealth Platform JEB SJ
0210 Layer-change focused design optimization algorithm for microfluidic biochips PoP JM
0211 Graphical Visualization Components for QSpin HHL
0212 Evol/Event-B Developments HHL
0213 Bot Module for AntibIoTic ND
0214 Command-and-Control Module for AntibIoTic ND
0215 DDoS Data Repository ND
0216 Java meets C/C++ AV
0217 Comparison of traffic classes for Time-Sensitive Networking PoP
0218 Code Generation from Program Graphs FN
0219 Epic Program Graphs FN
0220 Naive Quick Checking FN
0221 Spurious Wakeups HHL
0222 Sikker belysning med IoT lyskilder CDJ
0223 Evaluation of Concurrent Data Structures HHL

Hvis man søger projekter med fokus på algoritmik, kan man kontakte en relevant underviser for at høre om muligheder.

Sidst opdateret: Dec 7, 2017 af Hans Henrik Løvengreen