Softwareteknologi DTU -  
Danmarks Tekniske Universitet DTU
Bachelorprojekt - Softwareteknologi
 
Aktuel information Ældre projekter  
 
Denne side er for Softwareteknologi-studerende, der skal igang med at lave bachelorprojekt.
 

Generel procedure

For studerende, der er klar til at lave bachelorprojekt på 6. semester (forår) gennemføres i november en projektdag, hvor undervisere fra DTU Compute præsenterer deres ideer til bachelorprojekter. Materialet fra den seneste projektdag, som fandt sted d. 7. november 2022, ligger her opdelt efter forskningssektioner:
Aftaler om bachelorprojekter laves direkte med den pågældende vejleder. Materialet fra projektdagen og listen over tidligere udbudte projekter (se nedenfor) kan med fordel bruges som inspiration og beslutningsstøtte. Studielederen tildeler ikke projekter til studerende og det er den studerendes ansvar at kontakte en vejleder.
Se reglerne nedenfor for tidsfrister mm. Typisk udregnes projektperioden baglæns ud fra forsvarsdatoen, som ligger senest to uger efter afleveringen. For eksempel skal et projekt med forsvar d. 30. juni 2023 afleveres typisk 14 dage inden, dvs. d. 16. juni 2023. Projektstartet ligger så 9–18 uger tidligere afhængig af projektets varighed og omfanget af sideløbende kurser.
Det er en god idé at kontakte potentielle vejledere hurtigst muligt efter projektdagen, dvs. allerede i slutningen af 2022 med henblik på at indgå projektaftalen senest i starten af 2023. På denne måde er der tilstrækkeligt tid til at sætte sig ind i projektets emne og rammer. Samtidigt riskerer man, at vejlederne er booket op, hvis man først kontakter dem tæt på den ønskede startdato for projektet.
 

Tidligere bachelorprojekter

Nedenstående liste over gamle bachelorprojekter udbudt frem til forår 2022 kan stadig bruges som inspiration i tillæg til materialet fra projektdagen. En endnu ældre liste af projekter findes her.
 

Individuelle projekter

Det er muligt løbende at definere individuelle projekter i samarbejde med en vejleder (og evt. en virksomhed). Både vejleder og evt. virksomhed skal man selv kontakte.
For individuelle projekter skal der udarbejdes en beskrivelse på ca. en halv side, som indsendes til godkendelse hos studielederen (Carsten Witt) senest to uger inden påbegyndelse. Projektet skal opfylde de generelle regler angivet nedenfor.
 

Generelle regler

Bemærk følgende hovedregler for bachelorprojekter i Softwareteknologi:
  1. Bachelorprojekter udføres normalt af en eller to studerende. Det er dog muligt at være op til fire studerende om et projekt.
  2. Man skal have bestået mindst 120 ECTS (herunder 02122 Fagprojekt) for at kunne starte.
  3. Antallet af ECTS point skal være enten 15, 17,5 eller 20 (hvor point ud over 15 tæller som valgfrie point).
  4. Projektperioden er som udgangspunkt 9 uger for et 15-points projekt og 12 uger for et 20-points projekt.
    Hertil kan lægges 3 uger for hvert 5 point, der følges samtidigt med projektet. Projektperioden kan dog ikke overstige 18 uger.
  5. Der er ingen krav til bestemte startdatoer. Mange vælger at lægge projektet så en del af 3-ugers perioden kan bruges til en fokuseret afslutning af projektet.
  6. For forårsprojekter, kan enkelte studerende have ønske om at afslutte bachelorstudiet pr. 1. juli [fx. hvis de skal søge om optagelse på et andet universitet]. Hvis der er behov for dette, skal projektperioden fastsættes, så der er tilstrækkelig tid til at gennemføre en evaluering inden denne dato.
  7. Forsvar skal finde sted senest 2 uger efter aflevering.
  8. Det forventes, at bachelorprojekter inden for Softwareteknologi baserer sig på emner fra de teknologiske linjefag og at der indgår et væsentligt element af softwarekonstruktion.

Senest udbudte projekter forår 2022 (til orientering)

Nr. Titel Vejleder(e)
0104 User Interface for SPIN HHL
0111 Hit-in-hardware miss-in-software cache memory JS
0118 Multi-Agent Systems JV
0124 Extending the ePNK (a generic Petri net tool) EKI
0145 ECNO goes Gaming EKI
0158 CITIES and Smart Phone Applications EKI
0178 Prover Programming JV
0183 RISC-V Pipeline Simulator MS
0184 RISC-V on the DE2-115 FPGA MS
0185 Accelerator Interface for Patmos MS
0186 uLinux on Patmos MS
0187 TinyOS on Patmos MS
0188 A Simple Hardware Simulation Framework MS
0189 SD card interface to Patmos MS
0191 Coordinated/Distributed Applications ALL
0192 Formal Modelling and Analysis ALL
0197 High-Level design tool development for microfluidic biochips JM
0198 Compilation of high-level designs for fabrication of multi-purpose microfluidic biochips JM
0201 Design and Characterization of FPGA-based Accelerators AN
0203 Design of a Run Time Manager for FPGA-based Acceleration AN
0209 Integration of biomedical sensors with an Open mHealth Platform JEB SJ
0210 Layer-change focused design optimization algorithm for microfluidic biochips JM
0226 Rust Compiler for Leros MS
0227 Rust Compiler for Patmos MS
0228 Newlib Port to Leros MS
0229 Teaching Basic Computer Organization with Leros MS
0230 Mission Software Developments HHL
0232 Nabohjælp Alarmsystem CDJ
0240 Tool for automating slide content and sequences MN
0241 Accellerator Interface for Patmos MS
0242 JavaScript on Patmos MS
0243 JavaScript Simulator of Patmos MS
0244 Online Process Mining and Complex Event Processing AB
0245 A framework for correct and reliable distributed applications AS
0246 TacTile Pinpoint(R): A technology for imitates the touch and feel of physical controls on mobile phones EKI
0247 Starcraft Brood War bot SK
0248 Routing and scheduling for TSN Networks PoP
0249 Gait pattern as biometric for security XF CO
0250 Smart City Ambient Noise Monitoring AN
0251 Visualizing and evaluating the working principles of nature-inspired optimization metaheuristics CW
0252 FM4FUNALL
0253 Blockchain-based Enterprise Resources Planning (BlockERP)WM/WC
0254 6G Connection Strategy with Blockchain WM/WC
0255 Holistic Security Manager (HoliSec) ALL/CK
0256 Kotlin Concurrency Experiments HHL
0257 FenixOS - Compositing Window Manager SK
0258 FenixOS - Desktop Environment SK
0259 FenixOS - Graphics System SK
0260 FenixOS - GUI Development Environment SK
0261 FenixOS - Process Migration SK
0262 FenixOS - Your Own Project Here SK
 
Hvis man søger projekter med fokus på algoritmik, kan man kontakte en relevant underviser for at høre om muligheder.
Sidst opdateret: Nov. 9, 2022 af Carsten Witt