Softwareteknologi DTU -  
Danmarks Tekniske Universitet DTU
Bachelorprojekt - Softwareteknologi
 
Aktuelle Tidligere  

Denne side er for Softwaretekonologi-studerende, der skal igang med at lave bachelorprojekt.

Generel procedure

For studerende, der er klar til at lave bachelorprojekt på 6. semester (forår) udbydes i november/december en række projekter, der kan laves i den efterfølgende forårsperiode. Efter tilmelding forsøges det at fordele de udbudte projekter efter ønske.

Studerende, der ønsker at lave bachelorprojekt i en anden periode, skal selv lave en individuel aftale med en vejleder, jf. reglerne nedenfor. Listen af senest udbudte projekter kan benyttes til orientering.

Individuelle projekter

Det er muligt løbende at definere individuelle projekter i samarbejde med en vejleder (og evt. en virksomhed). Både vejleder og evt. virksomhed skal man selv kontakte.

For individuelle projekter skal der udarbejdes en beskrivelse på ca. en halv side, som skal godkendes af studielederen (HHL) inden registrering og påbegyndelse. Projektet skal opfylde de generelle regler angivet nedenfor.

Generelle regler

Bemærk følgende hovedregler for bachelorprojekter i Softwareteknologi:

  1. Bachelorprojekter udføres normalt af en eller to studerende. Det er dog nu muligt at være op til fire studerende om et projekt.
  2. Man skal have bestået mindst 120 ECTS (herunder 02122 Fagprojekt) for at kunne starte.
  3. Antallet af ECTS point skal være enten 15 eller 20 (hvor point ud over 15 tæller som valgfrie point).
  4. Projektperioden er som udgangspunkt 9 uger for et 15-points projekt og 12 uger for et 20-points projekt.

    Hertil kan lægges 3 uger for hvert 5-points kursus, der følges samtidigt med projektet. Projektperioden kan dog ikke overstige 18 uger.

  5. Der er ingen krav til bestemte startdatoer. Mange vælger at lægge projektet så en del af 3-ugers perioden kan bruges til en fokuseret afslutning af projektet.
  6. For forårsprojekter, kan enkelte studerende have ønske om at afslutte bachelorstudiet pr. 1. juli [fx. hvis de skal søge om optagelse på et andet universitet]. Hvis der er behov for dette, skal projektperioden fastsættes, så der er tilstrækkelig tid til at gennemføre en evaluering inden denne dato.
  7. Forsvar skal finde sted senest 2 uger efter aflevering.
  8. Det forventes, at bachelorprojekter inden for Softwareteknologi baserer sig på emner fra de teknologiske linjefag og at der indgår et væsentligt element af softwarekonstruktion.

Senest udbudte projekter (forår 2017)

Man er velkommen til at kontakte vejlederne for at høre nærmere om projekterne.

Nr. Titel Vejleder(e)
0047 Programming Heterogeneous Multi-Core Systems SK
0056 FenixOS - Efficient Lock-free and wait-free algorithms for operating system kernels SK
0058 Binary translation techniques SK
0091 A Simple Hardware Simulation Framework MS
0095 Benchmarks for Embedded Java MS
0111 Hit-in-hardware miss-in-software cache memory JS
0112 Vidar - an experimental compiler platform SK CWP
0113 Compiling dynamic languages SK CWP
0114 Parallelizing JavaScript and the Document Object Model SK CWP
0115 Benchmarking JavaScript SK CWP
0118 Multi-Agent Systems JV
0124 Extending the ePNK (a generic Petri net tool) EKI
0129 Collaborative Project Development in Drupal SK
0138 Graphical System for Logic Diagrams JFN
0141 Funktionelle apps MRH
0143 Arduino based project ET
0145 ECNO goes Gaming EKI
0158 CITIES and Smart Phone Applications EKI
0162 A Tool for Visualization of Serialization HHL
0165 Dimension Types FN
0172 Implementing a programming language for availability HRN
0175 Content Aware Caching For a Cloud Based File System SK
0176 Entry for the Mario AI Championship SK
0177 Starcraft Brood War bot SK
0178 Prover Programming JV
0179 Finding inside attackers - matching observed and actual actions CWP
0180 Programming the Internet-of-Things CWP SK
0182 Lokation med intention i smarte bygninger CDJ
0183 RISC-V Pipeline Simulator MS
0184 RISC-V on the DE2-115 FPG MS
0185 Accelerator Interface for Patmos MS
0186 uLinux on Patmos MS
0187 TinyOS on Patmos MS
0188 A Simple Hardware Simulation Framework MS
0189 SD card interface to Patmos MS
0190 Protecting Critical Infrastructure CWP KH
0191 Coordinated/Distributed Applications ALL
0192 Formal Modelling and Analysis ALL
0193 Tool coordination and coupling CWP ALL
0194 Security analysis of IoT systems CWP
0195 Auto-generation of Test Scripts from the Modeling of Test Scenarios in the form of MSC Description HB
0196 Visualizing the process of modeling BW
0197 High-Level design tool development for microfluidic biochips PoP JM
0198 Compilation of high-level designs for fabrication of multi-purpose microfluidic biochips PoP JM
0199 Visualizing and evaluating the working principles of nature-inspired optimization metaheuristics CW
0200 Game for a simple game console SK
0201 Design and Characterization of FPGA-based Accelerators AN
0202 Design of an Ultra Low Power Processor for Hearing Aids AN
0203 Design of a Run Time Manager for FPGA-based Acceleration AN
0204 Eksemplarisk app til undervisningsbrug HHL
0205 ChibiOS drivere til LCP mikrocontroller HHL
0206 Portering af CFS til ChibiOS HHL
0207 Control Software for Star-tracker EGCS HHL
0208 Sags- og dokumentstyringssystem med google app-script SH MN

Hvis man søger projekter med fokus på algoritmik, kan man kontakte en relevant underviser for at høre om muligheder.

Sidst opdateret: Jun 21, 2017 af Hans Henrik Løvengreen