Optimering af mobile interfaces for neurofeedback

Ibrahim Tareen, Michael Kjellerup

AbstractI denne afhandling har vi set på det øvre alpha frekvensbånd ved hjælp af et Emotiv wireless EPOC neuroheadset. Da mobile devices i stigende grad bliver mere og mere populære kan man ved hjælp af Emotiv’s neuroheadset udnytte dette og bringe neurofeedback træning "into the wild".
Vi har i denne afhandling konkret set på om hvorvidt det overhovedet er muligt at måle alpha med Emotiv udstyr? Og i hvilken grad vi kan kontrollere det? Og om der overhovedet er opnået en træningseffekt i sidste ende?
Vores forsøg adskiller sig fra andre forsøg ved, at vi foretager neurofeedback træning over en periode på 4 uger istedet for en enkelt uge.
Til analyseringen af vores data brugte vi statistiske beregner og visualisering af data ved hjælp af grafer. Forsøgene bestod af tre forsøgspersoner, som udførte neurofeedback træning igennem fem sessioner, mandag til fredag, over en periode på fire uger. Hver Mandag, Onsdag og Fredag blev den kognitive evne testet ved udførelse af en conceptual span task, som viste en signifikant forbedring for 2 ud af de 3 forsøgspersoner over 4 uger. Vores afhandling bekræfter også, at man ved hjælp af Emotiv’s neuroheadset er istand til, at foretage neurofeedback træning dog kunne der ikke påvises nogen form for kontrol over det øvre alpha frekvensbånd over alle 4 uger. Til gengæld viste 2 ud af de 3 forsøgspersoner en form for kontrol over den første uge. Hvorfor der ikke er en stigende kontrol over alle 4 uger, er dog stadig usikkert, men dette skyldes muligvis svigt i koncentrationen på grund af det meget uinteressante interface. Vi har sammenlignet vores studier med andre lignende studier, og ser en overensstemmelse i den første uge, dog ser vi en ændring i udviklingen over 4 uger. Dette rejser spørgsmål til tidligere studier om hvorvidt disse studier overhovedet kan konkludere noget over kun en enkelt uge.
TypeBachelor thesis [Academic thesis]
Year2013
PublisherTechnical University of Denmark, DTU Compute, E-mail: compute@compute.dtu.dk
AddressMatematiktorvet, Building 303-B, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
SeriesB.Sc.-2013-08
NoteDTU supervisors: Michael Kai Petersen, mkai@dtu.dk, og Camilla B. Falk Jensen, DTU Compute
Electronic version(s)[pdf]
Publication linkhttp://www.compute.dtu.dk/English.aspx
BibTeX data [bibtex]
IMM Group(s)Intelligent Signal Processing


Back  ::  IMM Publications