Anvendelse af mobile interfaces for neurofeedback træning

Anders Thorp Sørensen

AbstractDenne afhandling beskæftiger sig med muligheden for at styrke den øvre del af alpha frekvensbåndet gennem neurofeedback training, ved brug af et wireless EEG headset fra Emotiv og en tablet. Træningsperioden strækker sig over 4 uger hvilket er væsentlig længere end tidligere forsøg, og der er derfor fokus på, hvilken effekt men ser, når man kommer ud over den første uge, som hidtil har været standard i disse undersøgelser. Der har været fokus på, om det i nogen grad er muligt at kontrollere alpha, og om denne kontrol har udmøntet sig i en træningseffekt set over de 4 uger. Forsøget bestod i, at de 3 testpersoner skulle udføre 5 neurofeedback training sessioner om dagen fra mandag til fredag gennem 4 uger. Derudover blev der hver anden dag, mandag, onsdag og fredag, udført en kognitiv test i form af en conceptual span task. I den første uge viser NFT dataene at 2 ud af 3 testpersoner opnår en form for kontrol, da man ser en stigende tendens på graferne, hvor den sidste testperson tilnærmelsesvis må siges, at være en non-responder. Herefter ses en klar faldende tendens hos de samme testpersoner, der i den første uge viste en fremgang. Ud fra testpersonernes egne forklaringer kunne dette skyldes, at motivationen er faldende efter den første uge, grundet det meget simple interface, hvilket påvirker koncentrationsevnen. Resultaterne fra conceptual span task, for de to testpersoner der opnåede en form for kontrol i den første uge viser, at de bliver signifikant bedre til at huske og kategorisere forskellige navneord over alle 4 uger, dog kan det ikke alene forklares ud fra dataene fra neurofeedback træningen.
Forsøgets resultater er blevet sammenlignet med lignende studiers resultater, og der ses en overensstemmelse med disse studier i den første uge. Derimod ses der en ændring i udviklingen over alle 4 uger, som ikke stemmer overens, hvilket kunne tyde på, at det ikke er muligt, at konkludere noget ud generelt fra blot en enkelt uge.
TypeBachelor thesis [Academic thesis]
Year2013
PublisherTechnical University of Denmark, DTU Compute, E-mail: compute@compute.dtu.dk
AddressMatematiktorvet, Building 303-B, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
SeriesB.Sc.-2013-07
NoteDTU supervisors: Michael Kai Petersen, mkai@dtu.dk, og Camilla B. Falk Jensen, DTU Compute
Electronic version(s)[pdf]
Publication linkhttp://www.compute.dtu.dk/English.aspx
BibTeX data [bibtex]
IMM Group(s)Intelligent Signal Processing


Back  ::  IMM Publications