Analyse og prædiktion af menneskelige bevægelsesmønstre på baggrund af spatiotemporal data - Analysis and prediction of human mobility based on spatiotemporal data

Christian Raaby

AbstractI denne rapport studeres moderne metoder til analyse og modellering af menneskelige bevægelsesmønstre. Desuden udvikles en model der ud fra spatiotemporal data kan modellere og prædiktere disse bevægelsesmønstre. Modellen tilpasses og evalueres på et spatiotemporalt datasæt bestående af observationer af 4367 DTU ansatte og studerende, indsamlet i forårssemestret 2011.
TypeMaster's thesis [Academic thesis]
Year2011
PublisherTechnical University of Denmark, DTU Informatics, E-mail: reception@imm.dtu.dk
AddressAsmussens Alle, Building 305, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
SeriesIMM-M.Sc.-2011-80
NoteSupervised by Associate Professor Jakob Eg Larsen, jel@imm.dtu.dk, and Sune Lehman Jørgensen, slj@imm.dtu.dk, DTU Informatics
Electronic version(s)[pdf]
Publication linkhttp://www.crcpress.com/product/isbn/9781420091557
BibTeX data [bibtex]
IMM Group(s)Intelligent Signal Processing


Back  ::  IMM Publications