Lovforslag og digital administration - Fra HumanComputerInteraction til LawComputerInteraction

Ulla Lund

AbstractI Danmark har vi et cirkulære, som fastsætter reglerne for bemærkninger til lovforslag (jf. Statsministeriets cirkulære nr. 159 af 16/09/1998 om bemærkninger til lovforslag mv.) § 5 i dette cirkulære vedrører administrationen af lovforslag. Det har været opgaven at undersøge, om der er grundlag for at udvide cirkulæret med en ny bestemmelse om at ”angive” menneske-maskin interaktionen ved administrationen af lovforslag. Det er sket med udgangspunkt i ISO 13407 (også kaldt 9241-210). Som led heri er der opstillet en konceptuel model og mulige designs for udvidelse af § 5. Der har været arbejdet både med visuelt og interaktivt design. En gruppe på 11 folketingspolitikere og 5 organisationer har indgået i brugerevalueringen, der har omfattet interviews og besvarelse af spørgeskema. Gennemgående er der en positiv evaluering af de angivne designs. Der er således grundlag for en ny iteration.
TypeBachelor of Engineering thesis [Academic thesis]
Year2011
PublisherTechnical University of Denmark, DTU Informatics, E-mail: reception@imm.dtu.dk
AddressAsmussens Alle, Building 305, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
SeriesIMM-B.Eng.-2010-55
NoteSupervised by Associate Professor Michael Kai Petersen, mkp@imm.dtu.dk, DTU Informatics
Electronic version(s)[pdf]
Publication linkhttp://www.imm.dtu.dk/English.aspx
BibTeX data [bibtex]
IMM Group(s)Intelligent Signal Processing


Back  ::  IMM Publications