Human Visual Cortex - Investigations using fMRI

Kristoffer Hougaard Madsen

AbstractThe present work describes a method for investigation of the visual cortex in humans using functional magnetic resonance imaging (fMRI).A method for analysis of retinotopic mapping data using a general linear model is suggested and a method for determining the hemodynamic lag based on the measurement is described. The hemodynamic lag in the visual cortex is found to be 4.2 s. Also a method for performing perimetry (visual field testing) using fMRI is suggested, indicating interesting perspectives for further investigations of clinically relevant patients.

Furthermore, the project presents two additional studies of the human visual cortex.The first study aims to investigate stereovision by the use of colour coded 3 dimensional images whereas the second experiment explores connections between the primary visual cortex (V1) and V5 (MT).The results showed a possible activation of V3 and other secondary visual areas in response to stereo stimuli. Preliminary results indicating proof of V5 to V1 back projection is presented.

In addition the retinotopic mapping described has been planned for clinically investigations of patients with Optic Neuritis.

In Danish:

Dette projekt beskriver en metode til undersøgelse af synsbarken hos mennesker ved brug af funktionel magnetisk resonans billeddannelse. Projektet foreslår en metode til analyse af data til retinotopisk kortlægning af synsbarken i en generel lineær model.Ved brug af ovenstående præsenteres også en metode til at estimere forsinkelsen af det hæmodynamiske respons på neural aktivitet en forsinkelse på 4.2 s blev fundet. Yderligere foreslås en metode til udførelse af perimetri (undersøgelse af synsudfald) vha.fMRI.

Yderligere præsenteres to undersøgelser af den visuelle synsbark.Det ene er et studie til kortlægning af stereosyn ved brug af farvekodede stereobilleder. Det andet studie har til formål at undersøge forbindelser mellem synsområderne V1 og V5 (MT). I forbindelse med undersøgelsen af stereosyn præsenteres præliminære resultater som indikerer aktivitet i sekundære visuelle områder herunder V3. Ligeledes præsenteres foreløbige resultater som indikerer tilstedeværelsen af forbindelser fra V5 til V1.

Resultater fra studiet omhandlende retinotopisk kortlægning har givet anledning til planlægning af en klinisk undersøgelse af patienter med sygdommen Opticus Neuritis.
TypeMaster's thesis [Academic thesis]
Year2004
PublisherInformatics and Mathematical Modelling, Technical University of Denmark, DTU
AddressRichard Petersens Plads, Building 321, DK-2800 Kgs. Lyngby
SeriesIMM-Thesis-2004-
NoteSupervised by Professor Lars Kai Hansen
BibTeX data [bibtex]
IMM Group(s)Intelligent Signal Processing


Back  ::  IMM Publications